Diensten

Schakel Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Projectmanagement

Bouwprocesmanagement
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Bouwprojectmanagement
Leiding geven aan uw complete bouwproject via de GOTIK-methode.
Design & Construct
Als verantwoordelijke partij nemen wij de organisatie en de risico’s van u over.
Directievoering
Wij nemen de coördinatie en controle van het uitvoeringsproces in handen.
Toezicht
De toezichthouder en directievoerder zorgen gezamenlijk voor het gewenste resultaat.
Verbouw- en inrichtingsmanagement
Uitvoering en management van de verbouwing en/of inrichting van uw pand.
Kostenmanagement
Uitvoering en management van de verbouwing en/of inrichting van uw pand.
Contractmanagement
Advisering en ondersteuning bij het opstellen en afsluiten van contracten.

Advies

Strategisch vastgoedplan
Inventarisatie huidige bezit, verwachtingen en gewenste huisvestingssituatie.
Plan van aanpak
Voorgestelde organisatie van initiatieffase tot oplevering.
Locatieonderzoek
Beoordeling locatie: sluit deze aan bij de huisvestingsbehoeften van uw organisatie?
Programma van Eisen
Vertaalslag van primaire gebruiker van gebouw naar gebouwinhoud.
Haalbaarheidsonderzoek
Analyse van financiële, functionele, ruimtelijke en duurzame haalbaarheid.
Architectenselectie
Ondersteuning bij keuze architect op basis van criteria m.b.t. uw huisvestingswensen.
Second opinion
Deskundige mening over financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten.
Meerjaren-onderhoudsplanningen
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Meerjaren-exploitatieplanningen
Bij vervanging onderhoudsbehoevende elementen kiezen we voor duurzame materialen.
Quicksan leegstaand vastgoed
Snel en duidelijk inzicht in mogelijkheden van uw leegstaand vastgoed.

Expertises

Kostendeskundigheid
Globale ramingen, en specifieke begrotingen voor alle fases van het proces.
Engineering
Tekenwerk en bouwkundige uitwerking van plannen, als aanvulling op de architect.
Life Cycle costs
Totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie.
Duurzaamheid (binnen)
Integrale blik op huisvesting: gebruik, exploitatielasten en levensduur.
Het nieuwe werken
Ontwikkeling vernieuwd kantoorconcept, gebaseerd op de flexibele werkwijze van nu.
Ketenintegratie
Begeleiding projectgebonden samenwerking met meerdere partners in bouwkolom.
Aanbestedingsbegeleiding (EU)
Optimale prijs-kwaliteitverhouding door aanbesteden.
Taxaties
Voor aan- en verkoop, inbrengwaarde, huurwaarde, herbouwwaarde van uw vastgoed.
Multifunctionele accommodatie
Begeleiding in het proces van gezamenlijk huisvesten tussen verschillende partijen.
BREEAM-NL
Beoordelingsmethode: duurzaamheidsprestaties van gebouwen bepalen, analyseren & verbeteren.
GPR Gebouw
Duurzaamheidsprestatie van het gebouw worden gemeten in elke fase van het ontwerp.