Diensten

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Projectmanagement

Diensten
Bouwprocesmanagement
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Diensten
Bouwprojectmanagement
Leiding geven aan uw complete bouwproject via de GOTIK-methode.
Diensten
Design & Construct
Als verantwoordelijke partij nemen wij de organisatie en de risico’s van u over.
Diensten
Directievoering
Wij nemen de coördinatie en controle van het uitvoeringsproces in handen.
Diensten
Toezicht
De toezichthouder en directievoerder zorgen gezamenlijk voor het gewenste resultaat.
Diensten
Verbouw- en inrichtingsmanagement
Uitvoering en management van de verbouwing en/of inrichting van uw pand.
Diensten
Kostenmanagement
Uitvoering en management van de verbouwing en/of inrichting van uw pand.
Diensten
Contractmanagement
Advisering en ondersteuning bij het opstellen en afsluiten van contracten.

Advies

Diensten
Strategisch vastgoedplan
Inventarisatie huidige bezit, verwachtingen en gewenste huisvestingssituatie.
Diensten
Plan van aanpak
Voorgestelde organisatie van initiatieffase tot oplevering.
Diensten
Locatieonderzoek
Beoordeling locatie: sluit deze aan bij de huisvestingsbehoeften van uw organisatie?
Diensten
Programma van Eisen
Vertaalslag van primaire gebruiker van gebouw naar gebouwinhoud.
Diensten
Haalbaarheidsonderzoek
Analyse van financiële, functionele, ruimtelijke en duurzame haalbaarheid.
Diensten
Architectenselectie
Ondersteuning bij keuze architect op basis van criteria m.b.t. uw huisvestingswensen.
Diensten
Second opinion
Deskundige mening over financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten.
Diensten
Meerjaren-onderhoudsplanningen
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Diensten
Meerjaren-exploitatieplanningen
Bij vervanging onderhoudsbehoevende elementen kiezen we voor duurzame materialen.
Diensten
Quicksan leegstaand vastgoed
Snel en duidelijk inzicht in mogelijkheden van uw leegstaand vastgoed.

Expertises

Diensten
Kostendeskundigheid
Globale ramingen, en specifieke begrotingen voor alle fases van het proces.
Diensten
Engineering
Tekenwerk en bouwkundige uitwerking van plannen, als aanvulling op de architect.
Diensten
Life Cycle costs
Totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie.
Diensten
Duurzaamheid (binnen)
Integrale blik op huisvesting: gebruik, exploitatielasten en levensduur.
Diensten
Het nieuwe werken
Ontwikkeling vernieuwd kantoorconcept, gebaseerd op de flexibele werkwijze van nu.
Diensten
Ketenintegratie
Begeleiding projectgebonden samenwerking met meerdere partners in bouwkolom.
Diensten
Aanbestedingsbegeleiding (EU)
Optimale prijs-kwaliteitverhouding door aanbesteden.
Diensten
Taxaties
Voor aan- en verkoop, inbrengwaarde, huurwaarde, herbouwwaarde van uw vastgoed.
Diensten
Multifunctionele accommodatie
Begeleiding in het proces van gezamenlijk huisvesten tussen verschillende partijen.
Diensten
BREEAM-NL
Beoordelingsmethode: duurzaamheidsprestaties van gebouwen bepalen, analyseren & verbeteren.
Diensten
GPR Gebouw
Duurzaamheidsprestatie van het gebouw worden gemeten in elke fase van het ontwerp.