Advies

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Advies
Strategisch vastgoedplan
Inventarisatie huidige bezit, verwachtingen en gewenste huisvestingssituatie.
Advies
Plan van aanpak
Voorgestelde organisatie van initiatieffase tot oplevering.
Advies
Locatieonderzoek
Beoordeling locatie: sluit deze aan bij de huisvestingsbehoeften van uw organisatie?
Advies
Programma van Eisen
Vertaalslag van primaire gebruiker van gebouw naar gebouwinhoud.
Advies
Haalbaarheidsonderzoek
Analyse van financiële, functionele, ruimtelijke en duurzame haalbaarheid.
Advies
Architectenselectie
Ondersteuning bij keuze architect op basis van criteria m.b.t. uw huisvestingswensen.
Advies
Second opinion
Deskundige mening over financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten.
Advies
Meerjaren-onderhoudsplanningen
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Advies
Meerjaren-exploitatieplanningen
Bij vervanging onderhoudsbehoevende elementen kiezen we voor duurzame materialen.
Advies
Quicksan leegstaand vastgoed
Snel en duidelijk inzicht in mogelijkheden van uw leegstaand vastgoed.