Advies

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Strategisch vastgoedplan
Inventarisatie huidige bezit, verwachtingen en gewenste huisvestingssituatie.
Plan van aanpak
Voorgestelde organisatie van initiatieffase tot oplevering.
Locatieonderzoek
Beoordeling locatie: sluit deze aan bij de huisvestingsbehoeften van uw organisatie?
Programma van Eisen
Vertaalslag van primaire gebruiker van gebouw naar gebouwinhoud.
Haalbaarheidsonderzoek
Analyse van financiƫle, functionele, ruimtelijke en duurzame haalbaarheid.
Architectenselectie
Ondersteuning bij keuze architect op basis van criteria m.b.t. uw huisvestingswensen.
Second opinion
Deskundige mening over financiƫle, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten.
Meerjaren-onderhoudsplanningen
Projecten op een uniforme en gestructureerde wijze managen.
Meerjaren-exploitatieplanningen
Bij vervanging onderhoudsbehoevende elementen kiezen we voor duurzame materialen.
Quicksan leegstaand vastgoed
Snel en duidelijk inzicht in mogelijkheden van uw leegstaand vastgoed.