Expertises

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Expertises

Expertises
Kostendeskundigheid
Globale ramingen, en specifieke begrotingen voor alle fases van het proces.
Expertises
Engineering
Tekenwerk en bouwkundige uitwerking van plannen, als aanvulling op de architect.
Expertises
Life Cycle costs
Totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie.
Expertises
Duurzaamheid (binnen)
Integrale blik op huisvesting: gebruik, exploitatielasten en levensduur.
Expertises
Het nieuwe werken
Ontwikkeling vernieuwd kantoorconcept, gebaseerd op de flexibele werkwijze van nu.
Expertises
Ketenintegratie
Begeleiding projectgebonden samenwerking met meerdere partners in bouwkolom.
Expertises
Aanbestedingsbegeleiding (EU)
Optimale prijs-kwaliteitverhouding door aanbesteden.
Expertises
Taxaties
Voor aan- en verkoop, inbrengwaarde, huurwaarde, herbouwwaarde van uw vastgoed.
Expertises
Multifunctionele accommodatie
Begeleiding in het proces van gezamenlijk huisvesten tussen verschillende partijen.
Expertises
BREEAM-NL
Beoordelingsmethode: duurzaamheidsprestaties van gebouwen bepalen, analyseren & verbeteren.
Expertises
GPR Gebouw
Duurzaamheidsprestatie van het gebouw worden gemeten in elke fase van het ontwerp.