Advies

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Expertises

Kostendeskundigheid
Globale ramingen, en specifieke begrotingen voor alle fases van het proces.
Engineering
Tekenwerk en bouwkundige uitwerking van plannen, als aanvulling op de architect.
Life Cycle costs
Totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie.
Duurzaamheid (binnen)
Integrale blik op huisvesting: gebruik, exploitatielasten en levensduur.
Het nieuwe werken
Ontwikkeling vernieuwd kantoorconcept, gebaseerd op de flexibele werkwijze van nu.
Ketenintegratie
Begeleiding projectgebonden samenwerking met meerdere partners in bouwkolom.
Aanbestedingsbegeleiding (EU)
Optimale prijs-kwaliteitverhouding door aanbesteden.
Taxaties
Voor aan- en verkoop, inbrengwaarde, huurwaarde, herbouwwaarde van uw vastgoed.
Multifunctionele accommodatie
Begeleiding in het proces van gezamenlijk huisvesten tussen verschillende partijen.
BREEAM-NL
Beoordelingsmethode: duurzaamheidsprestaties van gebouwen bepalen, analyseren & verbeteren.
GPR Gebouw
Duurzaamheidsprestatie van het gebouw worden gemeten in elke fase van het ontwerp.