Strategisch vastgoedplan

Van Kessel & Janssen is uw sparringpartner bij het opstellen van een strategisch vastgoedplan!

Wat zijn uw verwachtingen en wat zijn uw wensen? En hoe sluit uw bestaande vastgoed hierbij aan?

Van Kessel & Janssen inventariseert uw huidige bezit, verwachtingen en gewenste huisvestingssituatie en stelt op basis hiervan een plan op. Het opstellen van een dergelijk strategisch vastgoedplan begint bij het uitvoeren van een nulmeting per gebouw: hoe staat uw gebouw er nu bij? Het totaalbeeld van uw gebouw(en) en uw wensen voor de toekomst bepalen mede de maatregelen die getroffen zouden moeten worden binnen uw vastgoedportefeuille. Deze maatregelen kunnen het volgende inhouden:

 
Herinrichten
welke herinrichting is noodzakelijk voor uw vastgoed.
Transformatie
Benodigde transformatie aan uw vastgoed.
Herbestemmen
Is er een herbestemmingsprocedure nodig?
Sluiten
Moet het vastgoed (tijdelijk) worden gesloten.
 
"Een strategisch vastgoedplan vormt het fundament van een succesvol vastgoedproject."

Van Kessel & Janssen is uw sparringpartner bij het opstellen van een strategisch vastgoedplan. Wij maken plannen voor specifieke gebouwen, of voor gehele vastgoedportefeuilles. Van Kessel & Janssen kan u uiteraard ook ondersteunen in de uitvoering van de maatregelen die uit het strategisch vastgoedplan voortvloeien.

Meer informatie over ondersteuning bij herinrichten, transformeren en herbestemmen vindt u onder verbouw- en inrichtingsmanagement.