Life cycle costs

Aan de hand van onze LIfe Cycle Costs methode, maken wij een totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie.

Wat gaat de investering die ik nu doe uiteindelijk kosten of opleveren? Van Kessel & Janssen berekent dit voor u aan de hand van onze Life Cycle Costs methode. Want niet enkel de prijs per m² van uw gevel telt mee, maar u kunt ook rekenen op onderhouds- en vervangingskosten.

Wij maken dus een totaalberekening voor de hele levenscyclus van uw pand, van investering tot exploitatie. Kennis over de kosten van exploitatie behoort mee te worden genomen in het ontwerp: exploitatiegericht ontwerpen.

Een berekening van Life Cycle Costs kan worden uitgevoerd voor uw gehele gebouw maar ook voor aparte onderdelen van het gebouw.