Multifunctionele accommodatie

Van Kessel & Janssen begeleidt u in het proces om op het gebied van gebruik, samenwerking en beheer de juiste keuzes te maken bij de gebouwontwikkeling.

Delen meerdere gebruikers uw huisvesting? Of gaat u binnen een huisvesting een samenwerkingsverband aan met meerdere partijen? Van Kessel & Janssen begeleidt u in het proces.

Wanneer verschillende partijen gaan samenwerken en gebruik gaan maken van multifunctionele accommodaties (MFA), is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de gebruikers onderling en de gebouweigenaar op het gebied van gebruik, samenwerking en beheer. Vooraf nadenken over deze aspecten geeft input voor de gebouwontwikkeling die de uiteindelijke samenwerking positief ondersteunt en een gunstig effect heeft op de exploitatie van het gebouw.