Toezicht

Als u ons inschakelt als toezichthouder, kunt u er zeker van zijn dat de uitvoering van uw processen altijd technisch inhoudelijk op professionele wijze gecontroleerd wordt.

De toezichthouder is een twee-eenheid met de directievoerder en zij zorgen gezamenlijk dat het project tot het uiteindelijk gewenste resultaat leidt.

Wanneer u Van Kessel & Janssen inschakelt als toezichthouder kunt u er zeker van zijn dat de uitvoering van uw processen altijd technisch inhoudelijk op professionele wijze gecontroleerd wordt. Van Kessel & Janssen houdt toezicht op de uitvoering zodat hetgeen dat in bestek en tekeningen is afgesproken daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Met name de kwaliteit wordt scherp bewaakt.

"De toezichthouder is een twee-eenheid met de directievoerder"