Programma van Eisen

Wij stellen voor u een Programma van Eisen op. Dit is de vertaalslag van de primaire gebruiker van het gebouw naar gebouwinhoud op zowel functioneel, ruimtelijk als technisch gebied.

Bij huisvesting komen talloze vragen kijken. Van Kessel & Janssen stelt voor u een Programma van Eisen op waarin die diverse vragen beantwoord worden. Zo wordt in het Programma van Eisen vastgesteld welk type ruimtes de gebruiker in een gebouw wil hebben, hoe deze ruimtes onderling met elkaar verbonden zijn, welke functies de ruimtes moeten hebben en welke technische kwaliteiten de ruimtes moeten hebben. Het Programma van Eisen is een inventarisatie van de wensen van de gebruiker. Wij onderscheiden hierin drie thema’s:

Het Programma van Eisen is dus de vertaalslag van de primaire gebruiker van het gebouw naar gebouwinhoud op zowel functioneel, ruimtelijk als technisch gebied.