Duurzaamheid

Van Kessel & Janssen benadert projecten op een integrale manier, waarbij de duurzaamheidsaspecten gebruik, exploitatielasten en levensduur aan de orde komen.

Op het gebied van duurzamer huisvesten is nog flink wat vooruitgang te boeken. Dit gegeven hebben wij altijd in het oog. Het meeste profijt is te behalen als er integraal gekeken wordt naar álle aspecten van huisvesten: het gebruik, energie, onderhoud en de levensduur.

Van Kessel & Janssen is gewend om projecten op een integrale manier te benaderen waarbij de drie genoemde duurzaamheidsaspecten aan de orde komen.