Missie & visie

Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy kiest voor een totaaldienstverlening. Wij staan voor innovatie en flexibiliteit; twee sterke eigenschappen om de dynamiek van de samenleving en de ontwikkeling van de techniek creatief tegemoet te treden.

Durven kiezen schept van meet af aan duidelijkheid. Ook in de bouwwereld. Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy kiest voor een totaaldienstverlening. Van gebieds- en gebouwontwikkeling tot en met huisvestingsvraagstukken. En van initiatief tot de exploitatie. Een geïntegreerde visie, simpelweg omdat alles nu eenmaal met elkaar samenhangt.

Wij kiezen voor krachtige en herkenbare kernwaarden: duurzaamheid en betrokkenheid. Duurzaamheid al sinds onze oprichting in 1978, dus volledig verweven in onze persoonlijke en op samenwerking gerichte aanpak. Intern, tussen onze bedrijfsunits en medewerkers en extern met opdrachtgevers, gebruikers en partners. Duurzaamheid ziet u dan ook direct terug in de kwaliteit van alle diensten die wij leveren en de wijze waarop we elk werk organiseren.

Betrokkenheid bewijst zich in ons vermogen om ons goed te verplaatsen in uw rol als opdrachtgever en/ of gebruiker. Het betekent ook dat we afstand kunnen nemen en niet altijd de bekende weg kiezen. Van Kessel & Janssen staat daarmee voor innovatie en flexibiliteit; twee sterke eigenschappen om de dynamiek van de samenleving en de ontwikkeling van de techniek creatief tegemoet te treden.

Zo bouwen we samen en betrokken aan een duurzaam heden dat klaar is voor de toekomst.