Bouwprocesmanagement

Van Kessel & Janssen heeft alle benodigde expertises in huis om u als opdrachtgever alle zorgen vanuit uw huisvestingsbehoefte uit handen te nemen, van initiatieffase tot realisatie.

Bouwprocesmanagement is het streven om projecten zoveel mogelijk op een uniforme en gestructureerde wijze te managen. Evaluaties van gerealiseerde projecten worden gebruikt om de procedures verder te optimaliseren. Risico- en kwaliteitsmanagement zijn onderdeel van bouwprocesmanagement. Het bouwproces kent een aantal fasen. In deze fasen voeren de betrokken partijen uiteenlopende activiteiten uit. Deze activiteiten dienen van voldoende kwaliteit te zijn en goed vastgelegd en gecommuniceerd te worden.
Van Kessel & Janssen kan u volledig ontzorgen op het gebied van procesmanagement. Wij nemen dit management geheel of gedeeltelijk over en leiden alles in de juiste banen. Wij zorgen dat alle activiteiten op effectieve wijze verlopen, sturen op resultaat van het project en beheersen de grote lijnen gedurende het totale proces. Door het proces te benaderen vanuit een helikopterview zorgen wij dat alle facetten van het proces op de juist manier verlopen.