Onze visie in de zorg

De wereld verandert, de zorgvraag in Nederland verandert, traditionele zorgvragen veranderen. Aan de gezondheidszorg, met de eerstelijns zorg als eerste loket, worden steeds hogere eisen gesteld in een tijd dat beschikbare menskracht en financiële draagkracht van het stelsel onder druk staan.

Mensen kiezen voor kwaliteit van leven. Niet de aandoening of leeftijd staat centraal, maar het behoud van eigenwaarde en van de eigen manier van leven. Mensen stellen andere eisen aan het wonen en aan de inhoud en wijze waarop wonen, welzijn, ontmoeten, tijdsbesteding, diensten en zorg zijn georganiseerd.

Om deze zorg te kunnen leveren moet grensoverschrijdend woerden samengewerkt. Dit vraagt om andere manieren van kijken en denken en een andere manier van organiseren. Met welke partijen wilt u samenwerken? Welke motieven heeft u daartoe? Hoe realiseert u een goede samenwerking? U verenigt uiteenlopende belangen, mensen en organisaties.

Projecten in de zorg

Opdrachtgevers

Gestichten-van-Weldadigheid-Doesburg-opdrachtgevers-VKJ
Gestichten van Weldadigheid te Doesburg
Gemeente-Beuningen-opdrachtgever-VKJ
Gemeente Beuningen
Mediq-opdrachtgevers-VKJ
Mediq Apotheken
Oosterpoort-projectontwikkeling-opdrachtgever-VKJ
Oosterpoort wooncombinatie
Woonstichting-De-Kernen-BovenLeeuwen-opdrachtgever-VKJ
Woonstichting De Kernen, Boven-Leeuwen
Woningstichting-Dinxperlo-opdrachtgevers-VKJ
Woningstichting Dinxperlo