GPR Gebouw

Onze expert kan de GPR-methode gebruiken om de duurzaamheidsprestatie van uw gebouw te bepalen.

GPR Gebouw is een prestatiegerichte certificering, die aansluit op de actuele wet- en regelgeving. Met het GPR Gebouw wordt de duurzaamheidsprestatie van het gebouw gemeten in elke fase van het ontwerp. Deze prestaties die na de gegevensinvoer zichtbaar worden, zijn ingedeeld in de vijf GPR- Thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. GPR Gebouw is ontwikkeld voor instanties waarbij duurzaam bouwen hoog in het vaandel staat, zoals gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. De visie die ten grondslag ligt aan de GPR-methode is People, Planet en Profit.

Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy heeft de beschikking over een GPR Gebouw expert. Onze expert kan de GPR-methode gebruiken om de duurzaamheidsprestatie van uw gebouw te bepalen. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om bestaande bouw, nieuwbouw of een grootschalige renovatie. Uit de berekeningen komen de duurzaamheidsprestaties van bouwwerken naar voren, met deze verschillende duurzaamheidsaspecten kan de gebruiker zijn gebouw optimaliseren en de kosten minimaliseren. Zo zijn er verschillende situaties door te rekenen op basis van de hoofdberekening, hiermee zijn vervolgens terugverdientijden te bepalen van verschillende duurzaamheidsinvesteringen.

Onze GPR expert is GPR-certificeert en kan voor u een berekening verzorgen. De GPR-certificering is bijvoorbeeld te gebruiken voor het verkrijgen van subsidies (MIA/VAMIL).