Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Jules de Bont
Commercieel Manager, Senior Projectmanager
"De teamgedachte, die moet voorop staan."

"Wat mij enorm aanspreekt in mijn werk als projectmanager zijn de verschillende mensen waar je veelal een topprestatie mee mag leveren. De teamgedachte, die moet voorop staan. Door goede communicatie, een essentie van ons vak, probeer ik al die mensen op één lijn te krijgen. Hiermee kan de topprestatie geleverd worden en kan iedereen met tevredenheid op het proces terug kijken.

Ook als manager operations van VKJ vraag ik die topprestatie van mijn medewerkers. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Ik wil individueel ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke groei.

Ervaring

De afgelopen jaren heb ik vooral geadviseerd bij kantoorhuisvestingen en Het Nieuwe Werken. Maar ook maatschappelijk vastgoed en onderwijsprojecten zijn onderdeel van mijn ervaringen.

In het huidige tijdsgewricht betekent duurzaam ook steeds meer: het kritisch kijken naar bestaande gebouwen om te bepalen hoe deze opnieuw, of beter kunnen worden ingezet. Nieuwbouw is niet meer de meest voor de hand liggende oplossing. Herbestemmen is het credo: we moeten zuinig zijn op wat we hebben, er zorgvuldig mee omgaan."

Brandweerkazerne Wezep

Brandweerkazerne Wezep

Herinrichting gebouwen en terrein gemeentewerf Wezep

Rabobank-Salland-Jules-de-Bont-VKJ

Rabobank Salland

Rabobank Oost-Betuwe