In juli 2013 besloot de gemeenteraad van Olderbroek dat het tijd werd om een nieuwe brandweerkazerne te realiseren in Wezep, omdat de aanrijtijden van de brandweer structureel werden overschreden.

Van Kessel & Janssen werd ingeschakeld voor het gehele projectmanagement van deze nieuw te bouwen kazerne. Plaatsvervangend Clustercommandant Gerrit van de Heide, Veiligheidregio Noord Oost Gelderland (VNOG), vertelt over de eerste kennismaking met Van Kessel & Janssen. "Bij de eerste presentatie bleek er, naast technisch inhoudelijke kennis over het brandweerwezen en een doordacht Plan van Aanpak, ook een klik te zijn tussen ons als opdrachtgever en de betrokken teamleden van Van Kessel & Janssen. De keuze voor VKJ was voor ons dan ook de meeste logische."

"Gedurende het haalbaarheidsonderzoek van Van Kessel & Janssen, was de verwachting dat de brandweer een eigen pand zou krijgen op het achterterrein van de gemeentewerf. Van Kessel & Janssen bekeek de mogelijkheden echter met een geheel 'open mind' en bedacht hierdoor een duurzame oplossing, waarbij brandweer en gemeentewerf samen een nieuwe huisvesting zouden kunnen betrekken. Door slim gebruik te maken van bestaande structuren en gebouwdelen en door hergebruik van materialen, is het totale plan binnen budget gerealiseerd."

"VKJ is tijdens het proces een goede sparringpartner voor ons als brandweer geweest. Op de juiste momenten wisten zij de juiste vragen te stellen en waren zij enorm meedenkend in oplossingen.

Door het betrekken van de gebruikers als klankbord bij het ontwerpproces is een prima gebouw ontstaan, waarmee de vrijwilligers heel blij zijn. En gemotiveerd personeel levert natuurlijk alleen maar betere prestaties op. Al met al kunnen we wel spreken van een verrassende en niet voor de hand liggende oplossing. Wij hebben een prima ervaring met VKJ opgedaan en zullen zeker in de toekomst opnieuw een beroep op hun diensten willen doen."

De toenmalige postcommandant van brandweer Oldebroek gaf aan dat er met grote regelmaat gebruik van de nieuwe kazerne wordt gemaakt. "Wij zijn als gebruikers ook heel blij met het nieuwe gebouw, vooral met het feit dat het direct gelegen is aan de Rondweg. Brandweerlieden kunnen veel sneller ter plaatse zijn voor een uitruk, welke bovendien ook veel sneller kan plaatsvinden. Dit heeft een grote invloed op de snelheid van de dienstverlening van de brandweer en dus ook op de veiligheid van de burgers.

Het gebouw wordt als 'zeer prettig' ervaren door een goede logistieke indeling, de scheiding van vuile en schone verkeersroutes, het meervoudig gebruik van de algemene ruimten, het kunnen voldoen aan de arbeidshygiƫne en de goed gepositioneerde en geproportioneerde ruimten."