De laatste fase van de bouw van de openbare basisschool Het Web in Apeldoorn is van start gegaan. Het Web wordt een modern gebouw, dat, plaats biedt aan de leerlingen van basisschool Het Web & de peuters van peuterspeelzaal De Gentiaan en Ons Honk van Kinderopvang OOK. De oplevering van de nieuwbouw zal voor de zomer van 2016 plaats vinden.

Het duurzame schoolgebouw wordt onder andere voorzien van CO2 geregelde ventilatie en zonnepanelen. De reeds op het dak aangebrachte zonnepanelen zijn al operationeel; zij leveren een deel van de bouwstroom tijdens de afbouwfase. Deze zonnepaneleninstallatie is mogelijk gemaakt met behulp van crowdfunding, waarbij funders zogenaamde zoncertificaten hebben aangeschaft om Zon op School te stimuleren. Ook Bongers/Jansen heeft op deze manier bijgedragen aan de aanschaf van zonnepanelen.

Energiebedrijf deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn), die de zonnepanelen heeft geleverd, viert het feit dat de panelen inmiddels in werking zijn op 17 maart met een zogenaamde zonne-energiedag. De leerlingen van Het Web werken die dag aan opdrachten rondom het thema zonne-energie en zullen hun werk aan het eind van de dag aan de genodigden presenteren. Dan ook zullen alle funders hun zoncertificaten ontvangen.

Bongers/Jansen verzorgde het installatieadvies voor de w- en e-installaties en duurzame technieken voor dit project. Wilt u hier meer over weten?