Namens Volkswagen Pon Financial Services is Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy betrokken bij de renovatie en optimalisatie van het hoofdkantoor aan de Saturnus 1 te Amersfoort. Het pand bestaat uit een linkervleugel A (6 bouwlagen), een rechtervleugel B (4 bouwlagen) en een middendeel C (centrale hal 2 bouwlagen hoog) met een totaal vloeroppervlak van ruim 8000 m2.

Projectmanager Ralph Willemsen ondersteunt en adviseert Volkswagen Pon Financial Services bij het renovatieproject, dat is onderverdeeld in twee deelprojecten.

1. Vervangen gebouwinstallaties

De volledige klimaatinstallatie (koelen, verwarmen en ventileren) wordt vervangen, de systeemplafonds worden aangepast en de verlichting wordt vervangen door Led armaturen. Het huidige pand heeft een energielabel D, de aanpassingen zullen resulteren in een gewijzigd energielabel A. De offerte aanvragen naar de installateurs zijn ondertussen verstuurd.

2. Herinrichting opwaarderen interieur

In combinatie met het vervangen van de gebouwinstallatie zal ook de inrichting worden aangepakt. In samenwerking met de architect zullen de stoffering, de wandafwerkingen, het schilderwerk en de opstelling van het meubilair nader worden bekeken. Het ontwerptraject is ondertussen ook opgestart.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd per bouwlaag. Tijdens de uitvoering blijft het kantoor operationeel. De oplevering is gepland voor medio mei 2020.