MFA De Doorkijk is een wijkcentrum in Druten-Zuid: een gezellige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk en daarbuiten. Op diverse gebieden worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud, van workshops tot sport, dans of educatieve bijeenkomsten.

Op dit moment ondergaat het verouderde pand van De Doorkijk een grondige renovatie. Daarnaast wordt er een nieuwe gymzaal gerealiseerd, welke in 1 gebouw geïntrigeerd wordt met het bestaande wijkcentrum.

In april is er een start gemaakt met de werkzaamheden, welke met enige regelmaat in beeld gebracht worden m.b.v. een drone. Naar verwachting zal het vernieuwde gebouw vanaf begin 2017 gebruikt gaan worden. Van Kessel & Janssen verzorgt het projectmanagement voor deze ver- en nieuwbouw.