Op 5 maart heeft de burgemeester van Nijkerk de Oranje Nassauschool officieel geopend nadat deze een grootschalige renovatie heeft ondergaan. Bongers/Jansen heeft hiervoor het duurzaamheidsadvies opgesteld. Op basis van het duurzaamheidsadvies heeft Bongers/Jansen vervolgens het installatieontwerp gemaakt en de aanbesteding en de uitvoering begeleid.

Door zowel de bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, waaronder het toepassen van isolerende beglazing, na isoleren van vloeren en daken, het toepassen van led verlichting, zonnepanelen en warmteterugwinning in de ventilatie, is het gasverbruik met ruim 50% en het elektraverbruik zelf met 100% gereduceerd. Daarnaast heeft de renovatie erin geresulteerd dat het gebouw voldoet aan de huidige Frisse Scholen eisen.