Op enkele details na is Kulturhus Leuth gereed. Enkele enthousiaste gebruikers hebben zich er inmiddels al gevestigd, waaronder basisschool ’t Bijenveld, kinderopvang Partou, een bibliotheek en diverse verenigingen en instellingen.

Aan de voorzijde van het gebouw is een verrassend ontmoetingsplein aangelegd, waar voor alle leeftijdsgroepen wat te beleven valt. Het gebouw is gericht op meervoudig ruimtegebruik en wordt zoveel mogelijk door de gebruikers zelf gerund; er is dus geen aparte beheerder. Samenwerken, zelfredzaamheid en hogere bezettingsgraad zijn sleutelbegrippen in het behoud van deze faciliteiten voor kleine kernen.

Van Kessel Janssen is trots op het feit gevraagd te zijn voor het projectmanagement vanuit de gemeente Ubbergen. Ook de begeleiding naar de exploitatiefase van het project is daarbij inbegrepen. Hieronder vallen onder andere losse inrichting, huur- en gebruiksovereenkomsten, exploitatiebegroting en een meerjarige onderhoudsplanning.

Met alle expertises die de verschillende bedrijven binnen de Van Kessel Groep in huis hebben, zijn we in staat om te overzien welke invloed op levensduurkosten bepaalde keuzes in het ontwerp- en bouwproces hebben. We kunnen partijen daarin goed adviseren en processen sturen.