In opdracht van de gemeente Beuningen heeft Van Kessel & Janssen het projectmanagement verzorgd voor het MFA, centraal gelegen in de kern van Ewijk. De MFA is een sociaal cultureel trefpunt voor bewoners uit Ewijk.

De basis wordt gevormd door twee basisscholen, inclusief sportvoorzieningen, opvang voor kinderen en diverse verenigingen. Een gebouw realiseren voor circa 10 gebruikers vraagt om een heldere organisatiestructuur.

Van Kessel & Janssen heeft hierbij als linking pin gefungeerd tussen stuurgroep, projectgroep en de diverse werkgroepen van de gebruikers.

  • Opdrachtgever: Gemeente Beuningen

  • Oppervlakte: 5.750 m² nieuwbouw

  • Start ontwerp: 2004
  • Oplevering: 2009
  • Rol Van Kessel & Janssen: Projectmanagement, directievoering en Europese aanbesteding uitvoerende partijen