Voor de Gemeente Ubbergen adviseert en begeleidt Accommodation Management het herbestemmingsproject van het gemeentehuis van Beek-Ubbergen.


  • Opdrachtgever: Gemeente Ubbergen
  • Rol Accommodation Management: Opstellen MJOP volgens NEN 2767, advisering en projectbegeleiding.