8 oktober is Bart van Eijk begonnen als stagiair binnen ons team. Bart doet een onderzoek naar klimaatadaptatie in de openbare ruimte.

Bart volgt de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning aan de Universiteit van Wageningen.

Via deze weg willen wij Bart van harte welkom heten en wensen wij hem een leerzame tijd toe binnen ons buro.

Bekijk hier zijn Linkedin-pagina voor meer informatie of om een connectie met hem te maken.