De locatie is nu nog een lege zandvlakte, maar in januari 2021 zal er gestart worden met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Uden aan de Udenseweg 3. In de uitrukpost is plaats voor vijf voertuigen, waaronder blus-, water en ladderwagens. Vanwege nieuwe procedures is het in de nieuwbouw mogelijk om schoner te werken na een inzet, vanwege de routing in het gebouw. De overlegruimtes en het “home”, welke worden aangekleed met nostalgische objecten en mooie herinneringen, zijn flexibel inzetbaar voor instructie en nabesprekingen na een inzet. Daarnaast zal ook de oude ladderwagen uit 1940 een prominente plaats krijgen in het gebouw. Op het achterterrein komt een oefenplaats voor praktijkinstructies.

De prettige samenwerking tijdens de ontwerpfase van Jules de Bont en Fieke Aarts met Veiligheidsregio Brabant Noord, Adviesbureau Bongers Janssen, Ulehake, De Twee Snoeken, Van der Horst, Nabuurs en Van Haren zal ook gedurende de realisatie verder worden voortgezet. Met het uiteindelijke resultaat zal Brandweer Brabant Noord volgens de nieuwste eisen haar taken in de omgeving van Uden verzorgen.