Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Frank Rosier
Bouwkostendeskundige
"Veelzijdigheid en afwisseling zorgen voor een positieve uitdaging."

"Een brede bouwkundige ervaring heb ik opgedaan in de werkvoorbereiding bij enkele bouwbedrijven: controle en het aansturen van de uitwerking van bouwkundige ontwerpen, met aandacht voor praktisch detailleren, behoorden tot mijn werkzaamheden. Daarnaast heb ik een grote interesse ontwikkeld voor planontwikkeling, waarbij de nadruk lag op toetsing van bouwprojecten op het bouwbesluit.

Aangezien het kostenaspect hier vaak van groot belang is, ontwikkelde zich bij mij vanzelf ook meer aandacht voor het financiële deel van de planontwikkeling. Het nut van een goede bouwkundige kennis op het gebied van materialen en uitvoeringstechnieken bleek al snel. Door diverse aanvullende bouwgerelateerde opleidingen heb ik mijn kennis verbreed.

Mijn opdrachtgevers zijn met name architectenbureaus, overheden (lokaal en landelijk), financiële instellingen, corporaties en particulieren. Daarnaast ondersteun ik mijn directe collega's in diverse kostenvraagstukken.

Ter verbreding van mijn kennis in advisering van opdrachtgevers heb ik deze uitgebreid met het volgen van opleidingen op het gebied van kostendeskundigheid (Post-HBO), conditiemetingen conform de NEN 2767 en het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) en RgdBOEI® Vastgoed Inspecteur/Adviseur (Post-HBO).

In mijn advisering op het gebied van kosten of huisvesting, ben ik zeer betrokken bij de wens van de opdrachtgever en probeer deze zo goed mogelijk met maatwerkadvies te ondersteunen.

Ervaring

In de afgelopen jaren heb ik veel kostenramingen en elementenbegrotingen van verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers mogen maken. Juist de veelzijdigheid en afwisseling van deze projecten, maakt het iedere keer weer een positieve uitdaging om een goed onderbouwd kostenadvies neer te zetten. Daarnaast heb ik van een groot aantal objecten zoals kantoren, scholen en bedrijfsgebouwen conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld.