Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Eric Jacobs
Projectmanager
"Ik wil de verwachtingen van de klant graag overtreffen."

De verwachtingen van de klant overtreffen, is een van mijn speerpunten. Vanuit deze drijfveer wil ik de visie en missie van de klant vertalen naar haalbare projecten en deze binnen de gestelde randvoorwaarden efficiënt en doelgericht tot een succes brengen. Hierin onderscheid ik hoofdzaken van bijzaken, laat projectdeelnemers doen waar ze goed in zijn en werk samen om draagvlak te creëren en te houden. Het opbouwen van duurzame relaties met betrokken ketenpartners speelt hierin een belangrijke rol. Het sturen op waardencreatie, duurzaamheid en exploitatielasten (woonlasten) zijn bij alle opgaven hierbij een belangrijk item.

Ervaring

Van 2006 tot 2016 ben ik als manager projecten werkzaam geweest in de corporatiesector. In deze functie was ik vanuit de kaders van de portefeuillestrategie verantwoordelijk voor de realisatie van de verschillende vastgoedopgaven. De laatste 2 jaar heb ik mij daarnaast bezig gehouden met assetmanagement en zorgde ik ervoor dat de financiële waarde en de gebruikswaarde van de vastgoedportefeuille werden geoptimaliseerd.

Van 1990 tot 2006 ben ik als projectleider werkzaam geweest op een architectenbureau en heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de realisatie van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Mijn werkzaamheden bestonden uit het leidinggeven aan de verschillende ontwerpteams, het coördineren van de werkzaamheden m.b.t. de vergunningsaanvraag, aanbesteding en de contractvorming. In de uitvoeringsfasen verzorgde ik de directievoering, uitvoeringsbegeleiding en oplevering van het project.