Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Eric Jacobs
Projectmanager
“De verwachtingen overtreffen van de eindgebruiker is een van mijn doelen.”

Voor mij is een belangrijk uitgangspunt voor succes dat er een goede sfeer is in de projectgroep en dat op basis van kennis en kundigheid projectdeelnemers kunnen doen waar ze goed in zijn om zo samen draagvlak te creëren en te houden.

Als projectmanager – adviseur begeleid ik partijen bij het (her)ontwikkelen van vastgoed. De nadruk hierin ligt vanaf de conceptontwikkeling tot en met de aanbesteding van het project. Daarnaast ben ik betrokken bij het opstellen van strategisch vastgoedplannen en het opstellen van Programma van Eisen. Het maken van investeringsoverzichten, opstellen van analyses en het opstellen van business-to-business contracten maken hier onderdeel vanuit.

Ervaring

Sinds maart 2017 werk ik als projectmanager bij van Kessel en Janssen. De projecten waar ik mij nu voornamelijk mee bezig houdt zijn woningbouw opgaven waaronder enkele woon(zorg)complexen, utiliteitsbouwwerken waaronder kantoor- en bedrijfsgebouwen en gezondheidscentra. Veel projecten staan in het teken van duurzaamheid en circulair bouwen. Een mooi ambitieus project waar ik nu mee bezig mag zijn is de nieuwbouw van een Kantoor - bedrijfspand met de ambities BREEAM Outstanding en Well (BRL 2021) welke als eerste in Nederland gerealiseerd moet gaan worden.

Bij mijn vorige baan als projectmanager - projectontwikkelaar bij een woningcorporatie heb ik 12 jaar beziggehouden met de ontwikkeling van grootschalige (zorg)projecten. Vanuit de vastgoedportefeuillestrategie maakte ik de vertaling naar concrete vastgoed initiatieven. Door de eigenaarsrol die ik hierin had heb ik veel gebruikers ervaring (beheer en exploitatie) kunnen meenemen bij de relatie van nieuwe projecten.