Directievoering

Wanneer wij uw directievoering uitvoeren, gaat de aandacht met name uit naar de aspecten geld, kwaliteit en tijd. Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partijen.

Uw project is aanbesteed en er zijn partijen gecontracteerd om het te gaan uitvoeren. U wilt zeker zijn dat het werk conform bestek uitgevoerd wordt.

Wij nemen de directievoering van u over waarbij de coördinatie en controle van het uitvoeringsproces in onze handen ligt. De aandacht gaat hierbij met name uit naar de aspecten geld, kwaliteit en tijd. Van Kessel & Janssen is de schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partijen.