Bouwprojectmanagement

Van Kessel & Janssen bewaakt de afgesproken uitgangspunten in iedere fase en stuurt op de vooraf gestelde kaders van het project.

Bij bouwprojectmanagement gaat het om de sturing van een bouwproject op de GOTIK-onderwerpen:

Geld
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
"Wij zoomen in op de benodigde processen binnen uw project en geven leiding aan alle betrokken interne en externe partijen."
Wanneer wij uw bouwprojectmanagement verzorgen, beheren wij de activiteiten binnen uw project op inhoudelijk niveau. Waar wij in het geval van procesmanagement verantwoordelijk zijn voor het in de juiste banen leiden van alle facetten die bij het proces komen kijken, sturen wij in geval van bouwprojectmanagement meer op de activiteiten zelf. Wij zoomen in op de benodigde processen binnen uw project en geven leiding aan alle betrokken interne en externe partijen. Hierbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring en expertises op het gebied van bouwtechnische aspecten en regelgeving. Van Kessel & Janssen bewaakt de afgesproken uitgangspunten in iedere fase en stuurt op de vooraf gestelde kaders van het project.