Quickscan leegstaand vastgoed

Met behulp van de 'Quickscan leegstaand vastgoed' geven wij, in samenwerking met de andere bedrijven binnen de Van Kessel Groep, een integraal advies waarbij het optimaliseren van de opbrengst in combinatie met de realisatie van een duurzame oplossing centraal staat.

Door het huidige economisch klimaat hebben steeds meer gebouweigenaren en gemeenten te maken met leegstand van hun vastgoed. Enerzijds betreft dit commercieel vastgoed als kantoren en winkels, anderzijds gaat het om maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, zorginstellingen of sportaccommodaties.

Vanuit onze betrokkenheid bij verschillende projecten, hebben wij regelmatig te maken met vraagstukken omtrent leegstaand vastgoed. Wanneer voorzien wordt dat leegstand een meer structureel karakter krijgt, opent dit vaak de weg voor een andere benadering. Bij de keuze voor verkoop, eventueel met de mogelijkheid van herontwikkeling, moet vooraf duidelijkheid worden verschaft over het gewenste resultaat.

Met behulp van de “Quickscan leegstaand vastgoed” geven wij, in samenwerking met de andere bedrijven binnen de Van Kessel Groep, een integraal advies waarbij het optimaliseren van de opbrengst in combinatie met de realisatie van een duurzame oplossing centraal staat. In de quickscan komen aan de orde:

Opname bouwkundige kwaliteit, de onderhoudstoestand, de conditie van installaties en het energieverbruik.
Analyse van de bestaande situatie in zowel planologische als ruimtelijke zin.
Bepalen van de strategie: verbouw, sloop en/of herontwikkeling.
Inzicht in de nieuwe functies en de omvang van het te realiseren programma.
Verbeelding met 3D-visualisaties van de ontwikkelingsmogelijkheden.
Doorrekening van de kosten en opbrengsten.

Hiermee krijgt u snel en voordelig inzicht in de mogelijkheden van uw vastgoed in relatie tot de locatie.

Voor de herontwikkeling van het gemeentehuis Ubbergen hebben wij samen met Buro Waalbrug deze quickscan opgesteld.

Inmiddels is voor deze locatie een Tender gemaakt. Bekijk de tender hier.

Wilt u samen met ons de mogelijkheden van uw vastgoed bepalen? Neem dan vrijblijvend contact op door te mailen naar Roel Hogenboom of Wim Janssen of te bellen met 024 - 677 94 30.