Plan van Aanpak

In een Plan van Aanpak wordt de organisatie van het project in zijn geheel beschreven. Van Kessel & Janssen ondersteunt u daarbij.

Van Kessel & Janssen ondersteunt u bij het opzetten van een Plan van Aanpak. Een Plan van Aanpak geeft de voorgestelde organisatie van het project weer tot de initiatieffase. Hierbij wordt tevens de wijze beschreven waarop de GOTIK-aspecten bewaakt zullen worden. Een Plan van Aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Informatie
Startdocumenten.
Fasering
initiatiefase, ontwerpfase, realisatiefase en onderhoudsfase.
Organisatie
Kwaliteit
Tijd
Planning.
Financiën

Welke overlegorganen zijn van toepassing? Hoe ziet de planning eruit? Hoe steekt het project financieel gezien in elkaar? En hoe kunnen we de kwaliteit bewaken? In het Plan van Aanpak wordt de organisatie van het project in zijn geheel beschreven.