Meerjarenonderhoudsplanningen

Van Kessel & Janssen helpt u bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. Hierin nemen wij zowel de bouwkundige aspecten als de installaties van het gebouw mee.

Vanaf het moment van oplevering heeft een gebouw onderhoud nodig. Afhankelijk van kwaliteit en technische levensduur zal dit onderhoud over meer jaren verspreid worden. Van Kessel & Janssen helpt u bij het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplanning. Hierin worden zowel de bouwkundige aspecten als installaties van een gebouw meegenomen. Door het opstellen van een nulmeting wordt het noodzakelijke onderhoud vastgelegd.

Op basis van onze expertise, ervaring, de technische levensduur en de registratie van eventuele storingen van de elementen maken wij in een financiële planning de noodzakelijke budgetten voor instandhouding inzichtelijk. Uiteraard kunt u Van Kessel & Janssen ook gedurende de levensduur van uw pand inschakelen voor een Meerjarenonderhoudsplanning.