Meerjarenexploitatieplanningen

Koppel uw meerjarenonderhoudsplanning aan duurzaamheid en bepaal zo de hoogte van de exploitatiekosten zoals onderhoud, energie, verzekering, schoonmaak, belastingen en kapitaalslasten.

Ook na realisatie blijft vastgoed kosten met zich meebrengen. Denkt u hierbij niet alleen aan onderhoud, maar ook aan energie, verzekering, schoonmaak, belastingen en kapitaalslasten. De hoogte van deze exploitatiekosten kan beïnvloed worden door duurzaam onderhoud te plegen.

Door uw Meerjarenonderhoudsplanning te koppelen aan duurzaamheid kan bij vervanging van onderhoudsbehoevende elementen gekozen worden voor duurzame materialen. De Meerjarenonderhoudsplanning wordt hierdoor een Meerjarenexploitatieplanning.

"Ook na realisatie blijft vastgoed kosten met zich meebrengen."