Locatieonderzoek

Wij beoordelen voor u of de locatie die u op het oog heeft aansluit bij uw huisvestingsbehoeften, passend bij uw organisatie.

Om de mogelijkheden en risico’s van uw locatie te bepalen is een locatieonderzoek nodig. Van Kessel & Janssen beoordeelt voor u of de locatie die u op het oog heeft, aansluit bij uw huisvestingsbehoeften passend bij uw organisatie. Uw bestemmingsplanvoorschriften zijn dus altijd leidend binnen dit onderzoek. De beoogde locatie wordt grondig geanalyseerd op basis van een aantal aspecten:

Bestemmingsplan
zowel dat van u als dat van de gemeente.
Omgevingsfactoren
Grondkosten, beschikbaarheid percelen, infrastructuur/ ontsluiting, werkgelegenheid e.d.
Milieuaspecten
Grondgesteldheid, geluid
Logistieke zaken
Bereikbaarheid, parkeergelegenheid
Bouw- mogelijkheden
Stichtingskosten

Op basis van een locatieonderzoek kunt u een weloverwogen keuze maken wat betreft de locatie van uw organisatie. Een goed onderbouwde beslissing is zeer belangrijk; uw locatie kan immers een groot aandeel spelen in uw mate van succes.