Haalbaarheidsonderzoek

Kunt u bouwen op de gewenste locatie? Hoe ziet uw Plan van Aanpak eruit? Wat komt er uit uw Programma van Eisen? Op basis van een onderzoek kunnen wij bepalen of uw huisvestingsplannen te realiseren zijn.

Zijn de eisen die u aan uw huisvesting heeft gesteld te verwezenlijken? Van Kessel & Janssen voert voor u een haalbaarheidsonderzoek uit.

Een haalbaarheidsonderzoek is in wezen een samenvoeging van het locatieonderzoek, Plan van Aanpak en het Programma van Eisen. Wij analyseren hierbij niet enkel de financiële haalbaarheid, maar onderzoeken ook de haalbaarheid van de functionele, ruimtelijke en duurzame aspecten. Middels dit onderzoek bepalen wij, gebaseerd op uw wensen en het Programma van Eisen, of uw huisvestingsplannen te realiseren zijn.