De warmteopwekking voor het pand wordt door een warmtepomp en warmtebronnen aan de bodem onttrokken. De woningen zijn voorzien van een centraal gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning en koeling vanuit de koudebron. De afgenomen warmte wordt per woning gemeten met behulp van op afstand uitleesbare energiemeters.


  • Opdrachtgever: Sint Volkshuisvesting Tiel

  • Rol Bongers/Jansen: Comfortbeheer en de energiebemetering voor dit project.