Komende zomer zal het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen een flinke verbouwing ondergaan: het SGN wil de levensduur van het gebouw met 25 jaar verlengen. Het aantal leerlingen op dit gymnasium blijft, ondanks leerlingenkrimp in de regio, onveranderd hoog. Vanaf de opening van de school eind jaren negentig is er al een tekort aan pauze- en werkruimte voor de leerlingen.

Om dit capaciteitsprobleem op te lossen en basisvoorwaarden zoals een prettig binnenklimaat, voldoende ventilatiecapaciteit en betere energieprestatie te kunnen realiseren, is er door Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy, Bongers/Jansen en Ed Peters Advies een onderzoek uitgevoerd hoe aan deze voorwaarden kan woorden voldaan. Dit onderzoek is als leidraad gebruikt gedurende het ontwerpproces door Zenber Architecten.

Op de website van Green Deal Scholen is een artikel over dit project gepubliceerd onder het kopje ‘Praktijkervaringen’, waarin meer achtergrondinformatie te vinden is. Green Deal Scholen is een organisatie die ervoor zorgt dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken. Zij bundelt kennis, reikt hulpmiddelen aan en brengt partijen samen om van elkaar te leren.