Accommodation Management heeft projecten geadviseerd en begeleid voor Rabobank Horst Venray.


  • Opdrachtgever: Rabobank Horst Venray
  • Rol Accommodation Management: Advies en projectbegeleiding: opstellen MJOP volgens NEN 2767, advisering en projectbegeleiding.