Met ingang van 1 januari 2022 zal Wim Braun de bedrijfsleiding van Accommodation Management overdragen aan collega Delano van Lien. Voor Wim breekt hiermee een nieuw hoofdstuk aan: de voorbereiding op zijn pensioen, welke ingaat in november 2022. Zowel de directie van de Van Kessel Groep (waaronder onder andere AM valt), onze opdrachtgevers alsook Wim hebben aangegeven het volste vertrouwen in deze opvolging te hebben en wensen Delano hierin veel succes.

Delano werkt al zeer geruime tijd bij AM als Hoofd Servicedesk en Accountmanager, waardoor Delano geen onbekende meer is bij partners en opdrachtgevers. Delano zal in de periode van 1 januari t/m november 2022 nog door Wim ondersteund worden als adviseur.