Het Center for People and Building houdt jaarlijks een enquête onder werknemers, om hen te vragen hoe tevreden zij zijn over hun werkomgeving. Er wordt vooral gekeken naar de fysieke werkomgeving, maar ook zaken die voor de beleving van de werkomgeving van belang zijn worden in het onderzoek meegenomen.

Om een optimaal binnenklimaat te kunnen realiseren en daarmee het welbevinden en de arbeidsproductiviteit van medewerkers te vergroten, spelen verschillende factoren een rol. Bongers/Jansen vat al deze factoren samen door de term ‘Comfort’ te gebruiken. U kunt het gehele artikel lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.