Begin juli zijn de kinderen van openbare basisschool Het Web en peuterspeelzaal Het Peuterweb verhuisd naar hun nieuwe schoolgebouw aan de Descartessestraat in Apeldoorn. De verhuizing en de inrichting van de nieuwe school zijn perfect verlopen.

het_web

Het Web is een modern gebouw geworden, dat plaats biedt aan de leerlingen van basisschool Het Web & de peuters van peuterspeelzaal De Gentiaan en Ons Honk van Kinderopvang OOK. De nieuwe school heeft geen klaslokalen, maar bestaat uit 3 units. Iedere unit biedt ruimte voor 2 รก 3 basisgroepen.

Het duurzame schoolgebouw is onder andere voorzien van CO2 geregelde ventilatie en zonnepanelen. De zonnepaneleninstallatie op het dak is mogelijk gemaakt met behulp van crowdfunding, waarbij funders zogenaamde zoncertificaten hebben aangeschaft om Zon op School te stimuleren. Ook Bongers/Jansen heeft op deze manier bijgedragen aan de aanschaf van zonnepanelen.

Opdrachtgever: Leerplein044
Locatie: Apeldoorn
Omschrijving: Installatieadvies, waartoe behorend laagtemperatuurverwarming, CO2 gestuurde ventilatie, LED-verlichting en PV-panelen