Fotografie: Petra Appelhof

De Gemeente Doetinchem heeft in samenwerking met Pro8 te Doetinchem een MFA (Multifunctionele Accommodatie) gerealiseerd in Gaanderen. Het project bestaat uit de samenvoeging van de twee basisscholen St. Martinus en St. Augustinus en de integratie van een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en een sportaccommodatie (voetbalvereniging). Het doel was om hiermee invulling te geven aan de ambitie om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van kinderen.

Bongers/Jansen heeft de installatietechnische en bouwfysische advisering verzorgd vanaf de initiatieffase. Wij waren verantwoordelijk voor o.a. de advisering omtrent het installatie- en energieconcept en de kostenramingen. Dit project is een voorbeeld van Resultaat Gericht Samenwerken om een zo hoog mogelijke efficiency te bereiken.

Het uitgangspunt bij dit project is het realiseren van een duurzaam gebouw met zo laag mogelijke beheer- en exploitatiekosten. Om de duurzaamheid van het gebouw te bepalen heeft Bongers/Jansen de GPR gebouw (gemiddelde score > 7), PHPP (Passief huis) berekening en energieprestatie-berekeningen gemaakt. Hiervoor is Bongers/Jansen gecertificeerd en heeft een eigen GPR expert in huis. Daarnaast is Bongers/Jansen gecertificeerd voor WKO, bronnen en bodemenergiesystemen.

De installaties voldoen aan het Programma van Eisen – Frisse Scholen Klasse B. Voor de warmte- en koude voorziening wordt gebruik gemaakt van een elektrische warmtepomp. Ventilatie vindt via decentrale WTW-units plaats op basis van de CO2 concentratie in de verblijfsruimten, waarbij warmte wordt teruggewonnen uit de ventilatielucht met een rendement van 80%. De verlichting is grotendeels uitgevoerd in led met daglicht- en aanwezigheidsdetectie. Om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden zijn op het dak zonnepanelen geplaatst.

In combinatie met diverse bouwkundige maatregelen is er een schoolgebouw gerealiseerd die vrijwel energieneutraal is en daarnaast een prettige leer- en werk-omgeving biedt.