Mantelcontract tussen Rabo Eigen Steen en Van Kessel & Janssen!

Afgelopen week heeft Van Kessel & Janssen opnieuw het mantelcontract op het gebied van projectmanagement getekend bij Rabo Eigen Steen.  

Met dit mantelcontract wil de Rabo Eigen Steen (Vastgoedmanagement van de Rabobank Nederland) de lokale Rabobanken in de gelegenheid stellen om geselecteerde adviseurs te contracteren tegen vooraf overeenkomen voorwaarden. Bij Van Kessel & Janssen gaat het om het verzorgen van projectmanagement en het begeleiding vanaf het Programma van Eisen tot en met de realisatie van nieuwbouw dan wel verbouwing of herontwikkeling van Rabobanken.

Partijen welke een mantelovereenkomst hebben gesloten met Rabo Eigen Steen worden periodiek geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting bij de lokale Rabobanken. Van Kessel en Janssen is hierdoor volledig op de hoogte van alle bank specifieke zaken als veiligheid, duurzaamheid en kwaliteitseisen welke worden geëist bij de lokale banken.

Voor de lokale Rabobanken is de samenwerking met een partij met een mantelcontract het voordeel dat zij hierdoor met een partner werken welke zijn diensten verricht onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

Wij noemen dit duurzamer zakendoen!