In het dorpshart van Babberich in de Gemeente Zevenaar is een Kulturhus ontworpen dat wordt gebruikt door diverse verenigingen. Het gebouw heeft ook een basisschool, een gymzaal, een dorpshuis, een kinderopvang en een huisartsenpraktijk. Adviesbureau Bongers/Jansen is als installatie adviseur bij de realisatie van dit pand betrokken geweest.

Bij het installatie technische ontwerp is nauw samengewerkt met het architectenbureau. Er is o.a. met behulp van GPR gebouw veel aandacht besteed aan het toepassen van duurzame technieken en materialen en het realiseren van hoge isolatiewaarden van de toegepaste materialen, de oriëntatie van de beglazing, de beschaduwing en zonwering.

Al in een vroeg stadium is de haalbaarheid van diverse energiebesparende maatregelen, waaronder warmte- en koude opslag, onderzocht, helaas bleken veel onderzochte systemen niet haalbaar. Wel haalbaar bleken gebalanceerde ventilatiesystemen met kruisstroomwisselaars met een rendement van 90%, gaswarmtepompen in combinatie met deels vloerverwarming, PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit voor eigengebruik, CO2 regeling voor de school en het kinderdagverblijf. De verlichting is energiezuinig uitgevoerd met daglichtregeling en aanwezigheidschakeling.

Tevens is er rekening gehouden met de eisen zoals gesteld in de uitgave “Programma van Eisen Frisse scholen”.