Vanaf 2023 zijn kantoren in Nederland verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Kantoren met een slechter energielabel (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden.

Bij kantoren met een label D, E of F zijn over het algemeen installatie aanpassingen voldoende om label C te halen. Bij gebouwen met een G-label zijn ook bouwkundige ingrepen noodzakelijk, zoals de toepassing van dakisolatie en isolerend glas. Wellicht klinkt dit alles voor u als een extra last. Echter, voor u (en uw medewerkers) zelf geldt, dat de exploitatiekosten lager zullen zijn door een verminderd energieverbruik en een hoger klimaatcomfort.

Tijdig starten

U heeft nog ruim de tijd om aan deze eis te voldoen, maar voor een soepele implementatie is het wel van belang om nu al aan de slag te gaan. Groot voordeel hiervan is dat de kosten gespreid kunnen worden over de komende jaren, door eventuele aanpassingen te combineren met regulier onderhoud:

 • In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden alle onderhouds- en vervangingswerkzaamheden ingepland. Door de duurzaamheidsmaatregelen die benodigd zijn (om te voldoen aan het energielabel C) nu al in een MJOP op te nemen, worden deze maatregelen zoveel mogelijk in het standaard onderhoud meegenomen. Dit voorkomt ongewenste en onvoorziene investeringen.
 • Momenteel lopen er meerdere subsidieregeling (zoals EIA, SDE+ en ISDE), waarmee duurzame maatregelen gesubsidieerd worden. Deze regelingen worden jaarlijks aangepast en kunnen in de toekomst afgebouwd worden. Nu profiteert u dus nog van een maximaal financieel voordeel.
 • De markt trekt momenteel sterk aan, wat resulteert in prijsstijgingen. Wanneer in 2023 alle kantoorpanden minimaal een C label moeten behalen, zal dit een extra druk op de markt geven.

Stappenplan

Om op tijd een energielabel C te behalen voor uw kantoorgebouw, garandeert Bongers/Jansen u dat dit label aan u wordt uitgereikt. Bongers/Jansen hanteert hierbij de volgende stappen:

  1) Indien er geen energielabel beschikbaar is, wordt er een nieuw label opgesteld. Indien het gebouw voldoet aan label C of beter, dan wordt het label geregistreerd bij de overheid.

  2) Wanneer het huidige label niet voldoet, wordt er een maatwerkadvies opgesteld. Hierin wordt een overzicht gegeven van duurzame maatregelen met de financiƫle consequenties, de bijbehorende terugverdientijd en labelverbetering. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de voorgestelde duurzame maatregelen.

  3) Bij meerdere marktpartijen wordt een prijs opgevraagd voor het uitvoeren van de duurzame maatregelen. De aanbiedingen worden beoordeeld en samen met u wordt de gunstigste aanbieder geselecteerd.

  4) De werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij Bongers/Jansen de uitvoering begeleidt en de kwaliteit van het werk controleert.

  5) Nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd wordt het nieuwe energielabel door Bongers/Jansen afgegeven. Uw gebouw voldoet nu minimaal aan het energielabel C.