Naar aanleiding van een uitvraag van de gemeente Arnhem voor het HKA-terrein in Sint-Marten, hebben Van Kessel & Janssen, Ruizendaal ProjectVisie en Buro Waalbrug een visie ontwikkeld voor de herontwikkeling. Na een voorselectie van alle ingediende plannen, behoorden wij tot degenen die het plan mochten presenteren voor de beoordelingscommissie. Het plan werd beoordeeld op de aspecten ruimtelijke kwaliteit en de uitgebrachte bieding. Helaas zijn wij uiteindelijk niet als winnaar uit de bus gekomen. Een belangrijk rede hiervoor was het geringe woningbouwprogramma wat direct leidde tot een relatief laag bod en daarmee een lage puntenscore voor het aspect ‘prijs’.

In onze benadering hebben we gekozen voor het behoud van beide bestaande schoolgebouwen en deze geschikt te maken voor woningbouw. Naast de verschillende maatregelen op gebied van energie, klimaat en water was dit voor ons een belangrijk uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling van het terrein. In combinatie met enkele nieuw te bouwen woningen leverde dit een gevarieerd woonprogramma op (deels casco en CPO) met behoud van de karakteristiek en kwaliteit van de locatie.