Voor een optimaal klimaat in het Museum Vlaardingen wordt gebruik gemaakt van een verwarming-, koeling- en luchtbehandelingsinstallatie. De benodigde warmte en koude voor de klimaatinstallatie wordt duurzaam opgewekt door gebruik te maken van een energieopslagsysteem in de bodem. Met een energieopslagsysteem kan energie in het grondwater worden opgeslagen die het volgende seizoen weer nuttig wordt ingezet.

Voor het koelen en verwarmen van het museum wordt gebruikt gemaakt van een warmtepomp. De warmtepomp zorgt op een energiezuinige manier voor het (bij)verwarmen en koelen van het museum door gebruik te maken van de bodem (water) temperatuur. Bij het opwekken van warmte wordt de restenergie aan koude opgeslagen in de bodem.

Voor het realiseren van het energieopslagsysteem is een put geboord van 169 meter diepte. Het toegepaste energieopslagsysteem is een systeem voor warmte en koude opslag in één bron. In het boorgat worden twee filterdelen geplaatst voor de warme en koude bel, deze bevinden zich boven elkaar. Doordat een ondergrondse warmtewisselaar wordt gebruikt, blijft het grondwater in haar natuurlijke omgeving. Ondergronds wordt de warmtewisselaar via een leidingsysteem verbonden met de klimaatinstallatie in de techniekruimte van het museum.

Klimaat

Eén van de hoofdtaken van het museum, is het goed bewaren van de collectie. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de zorg voor het klimaat, dat wil zeggen de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Een goed klimaat houdt de voorwerpen in een betere conditie, waardoor conservering en restauratie kunnen worden voorkomen of minder snel nodig worden. Om in de winter een constante temperatuur in het museum te kunnen garanderen is er gekozen voor een combinatie met twéé HR gaswandketels. De warmte wordt afgeven aan de ruimten door vloerverwarming en/of radiatoren in de ruimten.

De ventilatie in de ruimten wordt op basis van een CO2 meting en temperatuurmeting geregeld. Op deze manier wordt de ventilatie op basis van het aantal bezoekers in luchthoeveelheid worden geregeld.

Het museum wekt met PV panelen op het dak zelf een deel van haar elektra gebruik op.

Verlichting

Het museum wordt verlicht met energiezuinige LED verlichtingsarmaturen. Door het gehele pand lopen spanningsrails waarop verschillende type armaturen geklikt kunnen worden. Met behulp van een geavanceerd computer besturingen is het mogelijk de armaturen afzonderlijk te schakelen en te dimmen. Dit biedt veel voordelen voor het museum bij het aanlichten van de steeds wisselende exposities.