Het Grotiusgebouw, waarin de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen is gehuisvest, heeft op vrijdag 29 januari de Architectuurprijs van Nijmegen gewonnen. Hiermee wist het de overige negen genomineerden achter zich te laten. Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy is vanaf de bouwvoorbereidingsfase bij dit project betrokken geweest, waarin een advies voor de aanbesteding werd gegeven. In de uitvoeringsfase heeft Van Kessel & Janssen bovendien de directievoering en het bouwtoezicht verzorgd.

Lees hier meer over de rol van Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy bij dit project.

De jury verantwoordde haar keuze voor het Grotiusgebouw als winnaar van de Architectuurprijs Nijmegen als volgt: "Dit gebouw is zeer doeltreffend; zowel in de stedenbouwkundig en landschappelijke inpassing in de campus van de Radboud Universiteit als in de gebouwtypologische keuze en de ruimtelijke uitwerking van het interieur. Het gebouw is vanzelfsprekend en transparant, daadwerkelijk ' groots' maar nooit pompeus. Het glanzende, witte paviljoen contrasteert prachtig met zijn omgeving en weet de luchtigheid van de plek te versterken. Het interieur ontvouwt zich rond de vides die de uiteenlopende functies op overtuigende wijze aan elkaar verbinden.

Het gebouw steekt opvallend goed in elkaar. Er is een doorlopende lijn in dit project, van stedenbouwkundige inpassing tot aan de detaillering. Het is beheerst en vakkundig ontworpen, uitgewerkt en gerealiseerd. Uit de detaillering en de materiaalkeuze blijkt een hoog niveau van vakmanschap van de betrokken partijen. In alle opzichten maakt dit gebouw de onderliggende programmatische, landschappelijke en architectonische ambities waar. De samenwerking tussen alle betrokken partijen is hier voorbeeldig en leidt tot een uitzonderlijk resultaat. Het Grotius Gebouw is ook een uitdaging richting de Radboud Universiteit. Het idee van een groene campus is in dit ontwerp tot het uiterste uitgewerkt, en hier is de standaard neergezet voor de komende ontwikkelingen op de campus van de Radboud Universiteit."

Bron: website Radboud Universiteit.