In het vakblad “Installatie en Bouw” een artikel over het kantoor van de Rabobank aan het Keizer Karelplein te Nijmegen. Wij hebben daarvoor het totaalbeheer gevoerd. Dat omvatte het opstellen van de bouwkundige meerjaren-onderhoudsplanning, het begeleiden van de uitvoerende werkzaamheden, advisering bij complexere bouwkundige problemen, het comfortbeheer en het meerjaren-onderhoud van de technische installaties.