In april 2014 heeft Bongers/Jansen diverse onderzoeken verricht binnen het Gentiaan College te Apeldoorn. Het Gentiaan College kampte met niet naar behoren functionerende installaties. Bongers/Jansen heeft de problemen voor hen in kaart gebracht middels een aantal onderzoeken te weten:

  • De werking van de WKO installatie;
  • Het meten van de luchtkwaliteit;
  • Het controleren van de regelingen;
  • De werking van betonkern-activering;
  • Het in beeld brengen van de luchtbehandelingsinstallatie.

Om de problemen te verhelpen, werd Bongers/Jansen ingezet voor de advisering en begeleiding van de technische aanpassingen. Hiervoor is een bestek gemaakt en is het geheel aanbesteed. De uitvoering van deze aanpassing vond plaats tijdens de zomervakantie. Bongers/Jansen blijft tot medio 2015 betrokken bij het monitoren van de juiste werking van de installaties.


  • Opdrachtgever: De Ambelt
  • Rol Bongers/Jansen: Advisering en begeleiding van de technische aanpassingen