Dit project bestond uit de nieuwbouw van appartementen en een parkeerkelder in een historische omgeving. Daarnaast zijn de tuinen van het Gasthuishofje rondom de nieuwbouw geheel vernieuwd. De voorzieningen en de bijbehorende toegankelijkheid zijn met name gericht op ouderen.Dit project is recentelijk opgeleverd: bij de oplevering waren alle appartementen verhuurd.

Wij hebben bij deze nieuwbouw het projectmanagement gevoerd en de bouw begeleid namens De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg.

 Achtergrondinformatie

De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg zijn ontstaan uit vijf stichtingen, waarvan de oudste dateert uit 1337. Aanvankelijk was armenzorg de belangrijkste doelstelling van de Gestichten, maar sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet houden de Gestichten zich vooral bezig met de bevordering van het maatschappelijk welzijn in Doesburg. Dat wordt onder meer gedaan door het verlenen van financiële bijdragen aan maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten.

Daarnaast beheren de Gestichten 23 ouderenwoningen, die allen gelegen zijn in de Doesburgse binnenstad (onder andere in het Van Brakell-hofje en het Gasthuishofje). Zes van de woningen voldoen op geen enkele wijze meer aan de eisen van wooncomfort en verantwoord energiegebruik. Ter vervanging van deze woningen zijn eerder genoemde appartementen gebouwd. Bovendien zijn er vier extra woningen gerealiseerd, omdat de lijst van woningzoekenden voor deze specifieke woningen inmiddels uit ruim 113 gegadigden uit Doesburg en omgeving bestaat.

Ook de tuinen en woningen rondom de Gasthuiskerk zijn vernieuwd of hebben een opknapbeurt gekregen. Doordat de nieuwbouw meer centraal is gelokaliseerd, is ere en groter hofjesgebied ontstaan. Op die wijze is er gepoogd een "groene long" te creëren, waarbij rekening is gehouden met het historische karakter van het hofje. In het nieuwe hofje zijn onder meer een apart "bloemenhofje", een "rusthofje" en een nieuw speelgebied voor kinderen opgenomen.

Tenslotte is er ook een ondergrondse parkeermogelijkheid onder het hofje gecreëerd, om in deze historische omgeving zoveel mogelijk auto's van de straat te houden.